-

Kursledare

Hållbarhetsutbildning.se drivs av PURE ACT AB. PURE ACTs vision är att alla svenska företag ska arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen 6 kap. 12 § ÅRL. Vi är övertygade om att alla företag, stora som små, inom en snar framtid kommer behöva verka för ett hållbart samhälle. 90 % av svenska konsumenter tycker det är viktigt att företag minskar sin klimatpåverkan och framtidens medarbetare bojkottar arbetsgivare som inte tar klimatfrågan på allvar. Det kommer inte finnas en marknad för företag som inte anpassar sig till dessa krav. PURE ACT har bildats för att göra transformationen mot hållbart företagande så enkel och effektiv som möjligt.

PURE ACT bildades år 2017 av de dåvarande ekonomistudenterna Therese Svensk och Linnea Eriksson. Under studietiden fann vi ett gemensamt intresse för hållbarhet som konkurrensfördel och en magisteruppsats var startskottet på det som idag är PURE ACT. Therese och Linnea har föreläst och modererat i många olika sammanhang, bland annat på Google Digitalakademin, Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer och Mittuniversitetet. Therese och Linnea har tidigare erfarenhet av att arbeta som hållbarhetsstrateger inom kommunikations- och eventbranschen.