-

Välj önskad utbildning och gör en preliminär bokning

1. Kom igång med hållbarhetsarbetet – Praktisk workshop

– 2-4 timmar
– Pris på förfrågan
– Stockholm
– Svenska
Målgrupp: Företagsledning
Inga förkunskaper krävs

2. Implementera hållbarhetsarbetet tillsammans med medarbetarna

– 2-3 timmar
– 1 860 kr ex. moms/deltagare, minst 5 st
– Stockholm
– Svenska
Målgrupp: Företagets medarbetare
Inga förkunskaper krävs

Revision enligt Hållbarhetslagen

– 1 timme
– Pris på förfrågan
– Stockholm
– Svenska
Målgrupp: Revisorer
Inga förkunskaper krävs

Hållbarhet skapar lönsamhet

– 3-4 timmar
– 2 860 kr ex. moms/deltagare, minst 3 st
– Stockholm
– Svenska
Målgrupp: Företagsledning
Inga förkunskaper krävs

Preliminär bokning