Bli det hållbara företaget

Vi erbjuder utbildningar inom hållbarhet, lönsamhet, kommunikation och entreprenörskap.
Våra utbildningarna riktar sig till företagsledning, avdelningschefer och medarbetare men kan också tilltala den allmänt
hållbarhetsintresserade. 
Med digitalt material, tydliga företagscase och praktiska
övningar paketerar vi våra utbildningar på ett modernt och effektivt sätt.

 

Hållbarhet skapar lönsamhet

Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskap om hur hållbarhet kan integreras i ett företags affärsverksamhet och stärka varumärket. För att maximera nyttan av arbetet är det viktigt med intern och extern kommunikation. Intresset för hållbarhet ökar snabbt hos medarbetare och kunder. Vi diskutera därför hur ni som företag på bästa sätt engagerar era medarbetare och inspirerar era kunder till att göra mer hållbara val. Vi diskuterar vilka lönsamhetseffekter som ett aktivt hållbarhetsarbete genererar på kort och lång sikt. Vi tar upp konkreta exempel, siffror på besparingar och vunna marknadsandelar som företag har åstadkommit genom att arbeta med och kommunicera hållbarhet på rätt sätt. Läs mer..

Medarbetarnas makt

Många lider av klimatångest samtidigt som de har svårt att tänka sig att anpassa sig till en sämre levnadsstandard än den de har idag. Många tänker också att den egna klimatpåverkan har liten betydelse i det stora hela. Klimatförändringarna utgör ett hot och det är tuffa utmaningar som vi står inför men det positiva är att lösningen finns. Det som krävs är ansvarsfullt ledarskap och privatpersoner som sätter press. Vi måste förändra vårt levnadssätt men inte till det sämre utan till det sundare och mer ansvarstagande. Vi diskuterar medarbetarnas viktiga roll i hållbarhetsarbetet och deras möjlighet att bidra till positiv förändring. Privatpersoner har makten att påverka företagen som har makten att förändra men för att förändring ska ske krävs att vi förstår vår egen makt. Läs mer..

Hållbarhetslagen

Hållbarhetslagen infördes i Sverige den 31 december 2016. Den omfattar alla svenska företag men på olika sätt. De största företagen omfattas direkt och resterande indirekt. Företagen som omfattas direkt ska upprätta en hållbarhetsrapport som ger förståelse för ställning, utveckling och resultat samt konsekvenserna av företagets verksamhet. En del i denna process är att se över leverantörskedjan och ställa krav på företagen man handlar med. Det är dessa krav som gör att alla företag omfattas oavsett storlek. Denna workshop riktar dig till de som ansvarar för hållbarhetsarbetet. Genom diskussion och självanalys hjälper den er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen. Läs mer..

Nuläge & väsentlighetsanalys

I denna workshop fastställer vi er verksamhets nuläge och era väsentliga områden kopplat till hållbarhet. Workshopen riktar sig till den som ansvarar för hållbarhetsarbetet och de som implementerar förändringar. Vi förser er med den kunskap ni behöver för att effektivt och självständigt kunna arbeta vidare med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för er verksamhet. Vi diskuterar era styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Vi diskuterar även hur ni kan inkluderar era medarbetare i hållbarhetsarbetet och påverka era externa intressenter. Workshopen hjälper er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen. Läs mer..