Bli det hållbara företaget

Vi erbjuder företagsanpassade workshops och utbildningar som ger kunskap om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten, stärka konkurrenskraften och skapa medarbetarengagemang. Vi hjälper er att etablera ett relevant och strukturerat Hållbarhetsarbete som ger maximal positiv effekt för ert företag och samhället i stort. Det är viktigt att alla på företaget förstår varför ni gör förändringar och hur alla kan och förväntas bidra i sina olika roller. Workshops är en effektiv metod för inkludering och engagemang.

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Befinner ni er i uppstartsfasen av hållbarhetsarbetet? Då är denna workshop perfekt för er! Här fastställer vi ert nuläge och era väsentliga områden kopplat till Agenda 2030. Vi förser er med den kunskap ni behöver för att effektivt kunna arbeta vidare med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för er verksamhet. Vi diskuterar era styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Vi diskuterar även hur ni kan inkluderar era medarbetare i hållbarhetsarbetet och påverka externa intressenter. Workshopen hjälper er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen. Läs mer..

Implementera hållbarhetsarbetet tillsammans med medarbetarna

Många lider av klimatångest samtidigt som de har svårt att tänka sig att anpassa sig till en sämre levnadsstandard än den de har idag. Många tänker också att den egna klimatpåverkan har liten betydelse i det stora hela. Klimatförändringarna utgör ett hot och det är tuffa utmaningar som vi står inför men det positiva är att lösningen finns. Det som krävs är ansvarsfullt ledarskap och privatpersoner som sätter press. Vi diskuterar medarbetarnas viktiga roll i hållbarhetsarbetet och deras möjlighet att bidra till positiv förändring. Läs mer..

E-learning för medarbetarna

I den här interaktiva kursen förklarar vi vad hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk) egentligen innebär, hur situationen ser ut i dag och vilka utmaningar vi står inför. Eftersom miljömässig hållbarhet utgör grunden för all annan hållbarhet är det framför allt den aspekten som kursen fokuserar på. Vi ger många konkreta exempel på vad man själv kan göra för att bidra till större miljömässig hållbarhet, både som privatperson och i sin roll som medarbetare. E-leraningen kan vara ett stöd i sig eller en del i en mer omfattande utbildningsinsats. Kursen är framtagen tillsammans med Xtractor. Läs mer..

Granskning av Hållbarhetsrapport

Den 1 december 2016 infördes ett nytt lagkrav – Hållbarhetslagen 6 kap 12 § ÅRL (1995:1554). Hållbarhetslagen omfattar ca 1600 svenska företag direkt och resterande indirekt. Workshopen riktar sig till revisorer och målet är att ni ska få förståelse för Hållbarhetslagen, bli bekväma med att granska hållbarhetsrapporter och uppmuntra era kunder till att börja arbeta med hållbarhet samt att ni ska få förståelse för revisorernas viktiga roll för ett hållbart näringsliv. I workshopen går vi igenom lagens betydelse för små och stora företag, hållbarhetsrapportens innehåll och utformning samt revisorns uttalande. Läs mer..