Bli det hållbara företaget

Vi erbjuder utbildningar inom hållbarhet, ekonomi och teambuilding. Våra utbildningarna riktar sig till företagsledning, revisorer, avdelningschefer och övriga medarbetare. Med digitalt material, tydliga företagscase och praktiska övningar paketerar vi våra utbildningar på ett modernt och effektivt sätt. Våra utbildningar är en del av PURE ACTs 5-stegsprocess som resulterar i ett certifikat som visar att företag aktivt arbetar med hållbarhet och rapporterar enligt Hållbarhetslagen.

Med oss får hållbarhetsarbetet effekt samtidigt som det blir roligt, enkelt och lönsamt – Anmäl intresse idag! 

1. Kom igång med hållbarhetsarbetet – Praktisk workshop

Befinner ni er i uppstartsfasen av hållbarhetsarbetet? Då är denna praktiska workshop perfekt för er! I workshopen fastställer vi er verksamhets nuläge och era väsentliga områden kopplat till hållbarhet. Workshopen riktar sig till den som ansvarar för hållbarhetsarbetet och de som implementerar förändringar. Vi förser er med den kunskap ni behöver för att effektivt och självständigt kunna arbeta vidare med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för er verksamhet. Vi diskuterar era styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. Vi diskuterar även hur ni kan inkluderar era medarbetare i hållbarhetsarbetet och påverka era externa intressenter. Workshopen hjälper er att uppfylla kraven i Hållbarhetslagen. Läs mer..

2. Implementera hållbarhetsarbetet tillsammans med medarbetarna

Många lider av klimatångest samtidigt som de har svårt att tänka sig att anpassa sig till en sämre levnadsstandard än den de har idag. Många tänker också att den egna klimatpåverkan har liten betydelse i det stora hela. Klimatförändringarna utgör ett hot och det är tuffa utmaningar som vi står inför men det positiva är att lösningen finns. Det som krävs är ansvarsfullt ledarskap och privatpersoner som sätter press. Vi måste förändra vårt levnadssätt men inte till det sämre utan till det sundare och mer ansvarstagande. Vi diskuterar medarbetarnas viktiga roll i hållbarhetsarbetet och deras möjlighet att bidra till positiv förändring. Privatpersoner har makten att påverka företagen som har makten att förändra men för att förändring ska ske krävs att vi förstår vår egen makt. Läs mer..

Revision enligt Hållbarhetslagen

Den 1 december 2016 infördes ett nytt lagkrav i ÅRL – Hållbarhetslagen. Hållbarhetslagen omfattar ca 1600 svenska företag direkt och resterande indirekt. Företagen som omfattas direkt ska upprätta en hållbarhetsrapport som ger förståelse för ställning, utveckling och resultat samt konsekvenserna av företagets verksamhet. En del i denna process är att säkra produktions- och leverantörskedjan genom att ställa krav på aktörerna. Det innebär att alla företag omfattas av lagkravet oavsett storlek. Denna utbildning riktar sig till revisorer som värnar om sina kunder och vill vara ett bra stöd för dem. Hållbarhetslagen och samhällets ökade intresse för hållbarhet innebär omställningar som kan påverka kundernas verksamhet och därför har revisorer också skyldighet att informera sina kunder om vikten av hållbarhetsrapportering. Läs mer..

Hållbarhet skapar lönsamhet

Befinner ni er i uppstartsfasen av hållbarhetsarbetet? Då är denna utbildning perfekt för er! Utbildningen ger kunskap om hur hållbarhet kan integreras i företagets affärsverksamhet och stärka varumärket. För att maximera nyttan av arbetet är det viktigt med intern och extern kommunikation. Intresset för hållbarhet ökar snabbt hos medarbetare och kunder. Vi diskutera därför hur ni som företag på bästa sätt engagerar era medarbetare och inspirerar era kunder till att göra mer hållbara val. Vi diskuterar vilka lönsamhetseffekter som ett aktivt hållbarhetsarbete genererar på kort och lång sikt. Vi tar upp konkreta exempel, siffror på besparingar och vunna marknadsandelar som företag har åstadkommit genom att arbeta med och kommunicera hållbarhet på rätt sätt. Läs mer..